Współpraca z zagranicą

Klinika Elektrokardiologii współpracuje z wieloma ośrodkami zagranicznymi, jak również z ośrodkami na terenie Polski.

 

Współpraca z zagranicą:

  • Bakken Research Center w Maastricht – „Ocena wrażliwości baroreceptorów. Stratyfikacja ryzyka nagłego zgonu sercowego”
  • University of Rochester Medical Center- Heart Research Follow up Program – „Stratyfikacja ryzyka nagłego zgonu sercowego. Ocena wskaźników repolaryzacji (QT variability). Współpraca w ramach programów MUSIC, MADIT”
  • Universidad Autonoma de Barcelona- Prof A. Bayes de Luna – “Stratyfikacja ryzyka u chorych z niewydolnością serca. Wieloośrodkowe badanie MUSIC (Sudden Death in Heart Failure). Ocena algorytmów EKG w celu identyfikacji tętnicy wieńcowej odpowiedzialnej za zawał. Korelacje EKG- MRI”
  • University of Jena- Prof A. Voss – „Nieliniowe wskaźniki zmienności rytmu serca”
  • UCLA – California, Long Beach- Prof. S. Lobodzinski – “Analiza parameterów HRV- MSE”
  • Politechnical University of Barcelona- CREB- Prof. P.Caminal – „Ocena parametrów repolaryzacji I wskaźników HRV u chorych z niewydolnością serca”
  • Uniwersytet w Lund (Szwecja)- „Analiza częstości fal migotania przedsionków u chorych po zawale i w populacji chorych z niewydolnością serca” – Współpraca w ramach Swedish Institute VISBY program
  • Uniwersytet im. Goethego – Frankfurt nad Menem- „Ocena funkcji baroreceptorów, ocena naprzemienności załamka T”
  • University of Munich – Prof. Georg Schmidt – „Turbulencja rytmu zatokowego- standard postępowania. Deceleracja rytmu zatokowego- przewidywanie skuteczności kardiowersji”
  • University of Leuven, Belgia – „ICD Sports Registry- Ocena bezpieczeństwa uprawiania sportów przez pacjentów po implantacji ICD”- dr hab. n. med.  Iwona Cygankiewicz, dr n. med. Michał Chudzik, dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz (RNN/189/09/KE z dn. 22 września 2009r)

 

Współpraca z ośrodkami w Polsce:

Uniwersytet w Lublinie – Udział w ogólnopolskim badaniu BARAF -BAchmann’s Bundle versus Right Atrial Appendage Pacing in Sinus Node Dysfunction to Prevent Atrial Fibrillation BARAF. 

 

 

 


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory