Tematy działań naukowych

 

Zakres działalności

Klinika  Elektrokardiologii  Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii UM  otrzymała dotację na działalność statutową. Podjęty  temat zadania statutowego będzie kontynuowany przez najbliższe lata.

Główne tematy realizowane w Klinice Elektrokardiologii w ramach jej działalności statutowej to:

1. Nowoczesna elektrokardiologia w diagnostyce i leczeniu pacjentów niewydolnością serca (NS) zagrożonych nagłym zgonem sercowym (NZS)

  • ocena ryzyka nagłego zgonu sercowego
  • elektroterapia w zapobieganiu nagłych zgonów sercowych ( implantowane kardiowertery – defibrylatory, ablacje)
  • migotanie przedsionków (AF) u chorych z implantowanymi kardiowerterami – defibrylatorami
  • niewydolność serca – diagnostyka nieinwazyjna i metody leczenia ze szczególnym uwzględnieniem elektroterapii serca;
  • aspekty biochemiczne, genetyczne i molekularne zaburzeń rytmu i przewodzenia;

 

2. Ocena i leczenie nieprawidłowego chronotropizmu serca. Sensory fizjologiczne w stymulatorach serca – ocena kliniczna, elektrokardiograficzna i hemodynamiczna.

 

Osiągnięcia

Klinika Elektrokardiologii (ówczesny Zakład Elektrokardiologii) rozpoczęła realizację zadania badawczego w 2008r, osiągając już w pierwszym roku powołania 15 miejsce  w rankingu jednostek naukowych UM  w Łodzi zdobywając  577 punktów.

Kontynuując podjęte prace naukowe w  kolejnych latach Klinika również  może się poszczycić znaczącym dorobkiem naukowym potwierdzonym oryginalnymi publikacjami w międzynarodowych czasopismach, pracami poglądowymi jak  i wystąpieniami na zjazdach o zasięgu międzynarodowym.

 

 

 

 

 


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory