Szanowni Państwo, zapraszam na strony internetowe Kliniki Elektrokardiologii UM w Łodzi.

 

Klinika nasza jest młodym ośrodkiem, tak pod względem średniej wieku naszych pracowników, jak również czasu jej powołania przez JM Rektora UM w Łodzi prof. Pawła Górskiego.

Niemniej tradycje tego ośrodka są wieloletnie związane od samego początku ze szpitalem im. Dr Seweryna Sterlinga, sięgając w swych początkach wielu wybitnych kardiologów takich jak: prof. Jerzy Jakubowski, prof. Ryszard Fenigsen,  prof. Włodzimierz Musiał, prof. Halina Pracka, prof. Maria Krzemińska-Pakuła, prof. Halina Bolińska-Sołtysiak, jak również ojca polskiej kardiochirurgii prof. Jana Witolda Molla.

Stąd czujemy się w części kontynuatorami tych pięknych kart historii polskiej kardiologii.

Klinika Elektrokardiologii zajmuje się szerokim spektrum diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu  przewodzenia, leczeniem metodą elektroterapii chorych z niewydolnością serca, profilaktyką nagłego zgonu sercowego oraz nieinwazyjną elektrokardiologią.

Klinika Elektrokardiologii jest wiodącym ośrodkiem elektroterapii w Łodzi, zarówno jeśli chodzi o stosowane nowoczesne formy leczenia, jak też poziom naukowy.

Klinika ma nawiązane kontakty naukowe z wieloma ośrodkami w Europie i USA. Pracownicy Kliniki są autorami wielu  znaczących publikacji w  europejskich i amerykańskich czasopismach naukowych z wysokim wskaźnikiem wpływu.

Nasi pracownicy są współautorami wytycznych europejskich i polskich towarzystw naukowych, zajmują znaczące funkcje w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym, są członkami Rad Naukowych i recenzentami licznych pism kardiologicznych i autorami podręczników z kardiologii, w tym amerykańskich. Są zapraszani jako wykładowcy na europejskie i światowe zjazdy kardiologiczne, a prace naszych pracowników są przyjmowane na największe zjazdy amerykańskich towarzystw kardiologicznych.

W Klinice Elektrokardiologii pacjent stanowi centrum  naszego zainteresowania, staramy się, aby każdy chory traktowany był z największym szacunkiem, otoczony serdecznym podejściem całego personelu medycznego od pani salowej po  lekarza prowadzącego, służymy chorym naszą wiedzą i doświadczeniem zdobywanym w ośrodkach kardiologicznych na całym świecie.

Nasza Klinika to miejsce edukacji licznych roczników studentów różnych wydziałów Uniwersytetu  Medycznego, którym przekazujemy naszą wiedzę, nawiązując dobre, partnerskie kontakty. Adepci wiedzy medycznej uczęszczają na zajęcia praktyczne, uczestniczą w zabiegach, dyżurach lekarskich, a w Studenckim Kole Naukowym Elektrokardiologii dzielą  się zdobytą wiedzą i zdobywają nowe doświadczenia pod nadzorem swego opiekuna.

Zapraszam Wszystkich Państwa do odwiedzenia naszej strony www.,  pacjentów, którym służymy naszym doświadczeniem i pomocą, studentów i lekarzy, aby mogli rozwijać i poszerzać swoją wiedzę oraz  wszystkich zainteresowanych współpracą naukową z naszym ośrodkiem.

 

Kierownik Kliniki Elektrokardiologii
Dr hab. med. prof. nadzw. Jerzy Krzysztof Wranicz


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory