Studenci

 

W Klinice Elektrokardiologii prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego wraz z Oddziałem  Stomatologicznym, dla studentów Wydziału Wojskowo –Lekarskiego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego oraz zajęcia dla studentów anglojęzycznych.

Studia w języku polskim

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 • II rok  Ćwiczenie „nauka wykonywania EKG, pomiar RR”
 • III rok  – Propedeutyka interny
 • V rok – Choroby wewnętrzne – Kardiologia
 • Oddział Stomatologiczny – „Problemy kardiologiczne w stomatologii”- wykłady-  fakultet

 

Wydział Wojskowo-Lekarski – wykłady – fakultet 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu – „Elektrokardiologia praktyczna w ratownictwie” – fakultet

 

Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

 • Biotechnologia- przedmiot:   Choroby wewnętrzne – specjalność Elektroradiologia  – rok III
 • Biosygnały: kliniczne aspekty – specjalność Elektroradiologia  – rok III
 • Biosygnały – wykorzystanie biosygnałów bioelektrycznych –  specjalność Elektroradiologia -rok I 
 • Radiologia Interwencyjna  – rok III

 

Studia w języku angielskim

 • II rok 4-letniego programu – Physical Diagnosis II- Cardiovascular System/Układ krążenia
 • III rok 6-letniego programu – Physical Diagnosis II- Cardiovascular System/Układ krążenia
 • IV rok 6-letniego programu – „Electrocardiology” 
 • II rok 4-letnich studiów- Ćwiczenie „nauka wykonywania EKG, pomiar RR”
 •  Biosignals

 

 

Egzamin z chorób wewnętrznych

W  Klinice przeprowadzany jest egzamin z chorób wewnętrznych dla studentów V i  VI roku Wydziału Lekarskiego.

Zgodnie z  Regulaminem Zdawania Egzaminów na Wydziale Lekarskim UM w Łodzi  egzamin z interny jest przeprowadzany  3-etapowo (egzamin testowy oraz egzamin kliniczny składający się z egzaminu praktycznego i egzaminu ustnego). Warunkiem przystąpienia do egzaminu klinicznego mają studenci, którzy zaliczyli egzamin testowy.

W Klinice Elektrokardiologii nauczycielami uprawnionymi do przeprowadzenia egzaminu praktycznego są: dr Paweł Ptaszyński, dr Jan Ruta i dr Marcin Rosiak. 

Egzamin ustny przeprowadza dr hab. med. prof. nadzw. Jerzy Krzysztof Wranicz oraz dr hab. med. prof. nadzw. Iwona Cygankiewicz  (dla grup studenckich wylosowanych przez starostów roku).

 


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory