Struktura

 

Klinika  Elektrokardiologii jest jednostką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z alokacją na Wydziale Lekarskim w  Katedrze Kardiologii i Kardiochirurgii.

W strukturze Kliniki zostały powołane następujące Pracownie:

  1. Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej i Ablacji 
  2. Pracownia Implantacji i Kontroli Stymulatorów Serca
  3. Pracownia Implantacji i Kontroli Defibrylatorów Serca
  4. Pracownia Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny  (w skład Pracowni wchodzą następujące pracownie: EKG, 24-godzinnego monitorowania EKG i ciśnienia metodą  Holtera, Prób Wysiłkowych, Spiroergometrii, Telemonitoringu)
  5. Pracownia Badań Układu Autonomicznego.

 

 

 


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory