Regionalny Program Zapobiegania Nagłym Zgonom Sercowych

 

Regionalny Program Zapobiegania Nagłym Zgonom Sercowym
„NIE POZWÓLMY CHOREMU UMRZEĆ PO RAZ DRUGI”

 pod patronatem honorowym

 Pani Jolanty Chełmińskiej Wojewody Łódzkiego,
Pana Witolda Stępnia Marszałka Województwa Łódzkiego,
Pani Hanny  Zdanowskiej  Prezydenta Miasta Łodzi,
Pana prof. dr n. med. Grzegorza Opolskiego Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii
oraz

Pani prof. dr hab. med. Janiny Stępińskiej Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

W ramach inicjatywy łódzkich kardiologów na spotkaniu w dniu 20.03.2010r. w trakcie Konferencji Nowoczesne Leczenie Zaburzeń Rytmu, a później w czasie specjalnie zorganizowanego spotkania 25.03.2010 r. zostały przedstawione  założenia  Regionalnego Programu Zapobiegania Nagłym Zgonom Sercowym „NIE POZWÓLMY CHOREMU UMRZEĆ PO RAZ DRUGI”.

W dniu 25.08.2010 r. na posiedzeniu Rady Miejskiej podjęto Uchwałę w sprawie wyrażenia poparcia dla realizacji Regionalnego Programu Zapobiegania Nagłym Zgonom Sercowym „NIE POZWÓLMY CHOREMU UMRZEĆ PO RAZ DRUGI”. Przedstawiono również „Stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi” dot. projektu powyższej Uchwały wyrażające bardzo pozytywną opinię dla Regionalnego Programu Zapobiegania Nagłym Zgonom Sercowym, w którym województwo łódzkie wskazuje się jako pionierskie w Polsce w jego realizacji. Program nasz uzyskał patronat:  Wojewody Łódzkiego,  Marszałka Województwa Łódzkiego, Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W dniu 28 września 2010r.  odbyło się spotkanie dotyczące wdrażania w życie Regionalnego Programu Zapobiegania Nagłym Zgonom Sercowym „NIE POZWÓLMY CHOREMU UMRZEĆ PO RAZ DRUGI”.  W spotkaniu udział wzięło około 60 osób. Honorowymi gośćmi byli: Prezydent Miasta Łodzi, przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi oraz Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele Departamentu Polityki Zdrowotnej, dyrekcja Oddziału Łódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli Dyrektorzy Szpitali Kardiologicznych, Ordynatorzy Oddziałów Internistycznych i Kardiologicznych, kierownicy Poradni Kardiologicznych, Kierownicy SOR (Szpitalnych Oddziałów Ratowniczych), przedstawiciele Stacji Ratownictwa Medycznego, oraz lekarze z województwa łódzkiego.

W trakcie spotkania zapadła decyzja o uruchomieniu od 1 października 2010r. Regionalnego Programu. Dokonano podziału dyżurowego pomiędzy szpitale biorące udział w Programie, zapewniając ciągłość dostępu do wszelkich procedur objętych Programem, dyrektorzy ośrodków uaktywnili dyżurny telefon interwencyjny w swoich jednostkach.

Regionalny Program Zapobiegania Nagłym Zgonom Sercowym „NIE POZWÓLMY CHOREMU UMRZEĆ PO RAZ DRUGI” jest to pierwszy w Polsce program zapobiegania nagłym zgonom sercowym w ramach  profilaktyki wtórnej. Jest on programem o podobnym znaczeniu do funkcjonującego dotychczas programu leczenia ostrych zespołów wieńcowych i  zapewnia całościową wysokospecjalistyczną opiekę kardiologiczną dla mieszkańców województwa łódzkiego.

Koordynatorem Regionalnego Programu Zapobiegania Nagłym Zgonom Sercowym jest dr hab. med. prof. nadzw. Jerzy Krzysztof Wranicz.

Komitet Naukowy Regionalnego Programu zaszczycili swoją obecnością:

prof. dr hab. n. med. Zenon Gawor – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii,
prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż – Kierownik Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala  Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi (dawniej Szpital im. dr Seweryna Sterlinga)
prof. dr hab. n. med. Ryszard Jaszewski – Kierownik  Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala  Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów (dawniej Szpital im. dr Seweryna Sterlinga)
prof. dr hab. n. med. Jacek Rysz  oraz prof. dr hab. n. med. Mariusz Klencki – Dyrekcja  Uniwersyteckiego Szpitala  Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny  Szpital Weteranów  w Łodzi (dawniej Szpital im. dr Seweryna Sterlinga)
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak – Kierownik  Katedry i Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Lubiński – Kierownik Kliniki Kardiologii Interwencyjnej i  Kardiodiabetologii w Łodzi, Uniwersyteckiego Szpitala  Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
– prof. d
r hab. med. Małgorzata Kurpesa – z Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi,
dr n. med. Andrzej Bęben – Ordynator Oddziału Kardiologii Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim,
dr hab. med. Iwona Cygankiewicz,  dr n. med.  Jan Ruta, dr n. med. Michał Chudzik – z  Kliniki  Elektrokardiologii Uniwersyteckiego Szpitala  Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi (dawniej Szpital im. dr Seweryna Sterlinga)

 

Koordynator Regionalnego Programu Zapobiegania Nagłym Zgonom Sercowym „NIE POZWÓLMY CHOREMU UMRZEĆ PO RAZ DRUGI” Pan Profesor Jerzy Krzysztof Wranicz został uhonorowany statuetką Marszałka Województwa Łódzkiego na konferencji nt. „Innowacje na rzecz regionu łódzkiego”, która odbywała się w Urzędzie Miasta Łodzi w dniu 09 czerwca 2011r.

W ramach funkcjonującego Regionalnego Programu od 01 października 2010r. do marca 2012 r. uratowano już 486 chorych poprzez wszczepienie specjalistycznych urządzeń: stymulatory, kardiowertery – defibrylatory, podtrzymujących ich życie w ramach ostrego dyżuru.

 

 

Dyżury do zgłaszania chorych

System pracy dyżurowej obowiązuje codziennie całodobowo. Przed przesłaniem chorego do ośrodka dyżurującego konieczna jest konsultacja telefoniczna z lekarzem dyżurnym.

 • Poniedziałek – Regionalne Centrum Chorób Serca im. dr. Seweryna Sterlinga w Łodzi ul. S. Sterlinga 1/3;  tel.  509 – 168 – 448
 • Wtorek – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62;   tel.  (42) 689 54 95;  (42) 689 54 96
 • Środa – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5;  tel. 607 459 358
 • Czwartek – Regionalne Centrum Chorób Serca im. dr. Seweryna Sterlinga w Łodzi
  ul. S. Sterlinga 1/3;  tel.  509 – 168 – 448
 • Piątek – Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi, ul. Żeromskiego 113;  tel. 601 798 434
 • Sobota – Regionalne Centrum Chorób Serca im. dr. Seweryna Sterlinga w Łodzi ul. S. Sterlinga 1/3;  tel.  509 – 168 – 448
 • Niedziela – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi,
  ul. Kniaziewicza 1/5;  tel. 607 459 358

 

Linki:

 


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory