Publikacje

Wykaz publikacji i doniesień zjazdowych pracowników Kliniki Elektrokardiologii
w latach 2008-2012

Rok 2008

Publikacje krajowe

 1. Katarzyna Piestrzeniewicz, Katarzyna Łuczak, Małgorzata Lelonek, Jerzy Krzysztof Wranicz, Jan Henryk Goch. Wpływ otyłości na zmienność rytmu serca u mężczyzn z zawałem serca.Fol. Cardiol. Excerpta 2008 T. 3 nr 5 s. 280-290.
 2. Jerzy Krzysztof Wranicz: Turbulencja rytmu serca  nowy wskaźnik elektrokardiograficzny w niewydolności serca? Kard. Pol. 2008 T. 66 nr 12 s. 8-9.
 3. Jerzy Krzysztof Wranicz, Michał Chudzik: Kontrola rytmu serca w utrwalonym migotaniu przedsionków.  Książka: Migotanie przedsionków : postacie, mechanizmy, postępowanie rola ablacji / pod red. Franciszka Walczaka, Łukasza Szumowskiego, Janusza Sieberta. Warszawa 2008 s. 275-378.

 

Publikacje zagraniczne

 1. Marzenna Zielińska, Krzysztof Kaczmarek, Michał Tylkowski: Predictors of left ventricular thrombus formation in acute myocardial infarction treated with successful primary angioplasty with stenting. Am. J. Med. Sci. 2008 Vol. 335 nr 3 s. 171-176.
 2. Katarzyna Piestrzeniewicz, Katarzyna Łuczak, Małgorzata Lelonek, Jerzy Krzysztof Wranicz, Jan Henryk Goch: Obesity and heart rate variability in men with myocardial infarction. Cardiol. J. 2008 Vol. 15 nr 1 s. 43-49.
 3. Thomas Klingenheben, Paweł Ptaszyński: How to do excercise-induced T-wave alternans testing using the spectral method. Cardiol. J. 2008 Vol. 15 nr 3 s. 288-292.
 4. Iwona Cygankiewicz, Wojciech Zaręba, Antonio Bayes de Luna: Prognostic value of Holter monitoring in congestive heart failure. Cardiol. J. 2008 Vol. 15 nr 4 s. 313-23.
 5. Krzysztof Kaczmarek, Jerzy Krzysztof Wranicz, Paweł Ptaszyński, Marzenna Zielińska: Influence of VVI and DDD pacing on heart morphology and function in patients with complete atrio-ventricular block – 7 years follow-up. Clin. Exp. Med. Lett. 2008 Vol. 49 nr 3 s. 169-172.
 6. Krzysztof Kaczmarek, Jerzy Krzysztof Wranicz, Jan Ruta, Paweł Ptaszyński, Sławomir Ceranka, Marzenna Zielińska: Simultaneous percutaneous radiofrequency ablation of atrial flutter coexisting with atrio-ventricular nodal reentrant tachycardia. Clin. Exp. Med. Lett. 2008 Vol. 49 nr 3 s. 185-188.
 7. Paweł Ptaszyński, Thomas Klingenheben, Bart Gerritse, Lilian Kornet: Risk stratification after myocardial infarction: a new method of determining the neural component of the baroreflex is potentially more discriminative in distinguishing patients at high and low risk for arrhythmias. Europace 2008 Vol. 10 nr 2 s. 227-234.
 8. Iwona Cygankiewicz, Wojciech Zaręba, Rafael Vazquez, Montserrat Vallverdu, Jose Ramon Gonzalez-Juanatey, Mariano Valdes, Jesus Almendral, Juan Cinca, Pere Caminal, Antonio Bayes de Luna.  Heart rate turbulence predicts all-cause mortality and sudden death in congestive heart failure patients.  Heart Rhythm 2008 Vol. 5 nr 8 s. 1095-1102.
 9. Alex Bauer, Marek Malik, Georg Schmidt, Petra Barthel, Hendrick Bonnemeier, Iwona Cygankiewicz, Przemysław Guzik, Federico Lobardi, Alexander Muller, Ali Oto, Raphael Schneider, Mari Watanabe, Dan Wichterle, Wojciech Zaręba.Heart rate turbulence: standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. J. Am. Coll. Cardiol. 2008 Vol. 52 nr 17 s. 1353-65.
 10. Iwona Cygankiewicz, Wojciech Zaręba, Rafael Vazquez, Jesus Almendral, Antoni Bayes-Genis, Miquel Fiol, Mariano Valdes, Carlos Macaya, Jose R. Gonzalez-Juanatey, Juan Cinca, Antonio Bayes de Luna: Prognostic value of QT/RR slope in predicting mortality in patients with congestive heart failure. J. Cardiovasc. Electrophysiol. 2008 Vol. 19 nr 10 s. 1066-72.
 11. Thomas Klingenheben, Paweł Ptaszyński, Stefan H. Hohnloser: Heart rate turbulence and other autonomic risk markers for arrhythmia risk stratification in deleted cardiomyopathy.  J. Electrocardiol. 2008 Vol. 41 nr 4 s. 306-311.
 12. Marzenna Zielińska, Krzysztof Kaczmarek: Abciximab and left ventricular thrombus formation in early period of acute myocardial infarction treated with successful primary stenting. J. Thromb. Thrombolysis 2008 Vol. 22 s. 249-253.
 13. Wojciech Zaręba, Iwona Cygankiewicz: Long QT syndrome and short QT syndrome. Prog. Cardiovasc. Dis. 2008 Vol. 51 nr 3) s. 264-78.
 14. Radosław Włodarczyk, Krzysztof Kaczmarek, Piotr Minias, Tomasz Janiszewski: Ageing and sexing of the common snipe (Gallinago gallinago gallinago). Wader Study Group Bull. 2008 Vol. 115 nr 1 s. 45-49.

 

Rok 2009

Publikacje krajowe

 1. Adam Stańczyk, Krzysztof Kaczmarek: Przydatność i bezpieczeństwo stosowania wszczepialnych rejestratorów zdarzeń – doniesienie wstępne. Lek. Wojsk. 2009; 87 (2): 73-79.
 2. Adam Stańczyk, Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz, Grzegorz Gielerak. Wpływ wieku i płci na przebieg pionizacji w teście pochyleniowym u chorych z izolowanymi omdleniami. Lek.Wojsk., 2009; 87 (4): 216-223.
 3. Szafraniec, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz, Jarosław Drożdż. Terapia resynchronizująca – praktyczny przewodnik. Zbigniew. Kardiologia po Dyplomie, 2009: 8 (12): s. 82-91.
 4. Jerzy Krzysztof Wranicz, Jan Ruta. ICD w profilaktyce pierwotnej – czy już wiemy komu i kiedy? Kardiologia po Dyplomie 2009; 8: 24-25.
 5. Jerzy K. Wranicz, Michał Chudzik.  Elektrostymulacja serca nie tylko dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.  Medycyna po Dyplomie 2009; vol 18 (12): s. 87-89.
 6. „ABC elektrokardiografii klinicznej”. Redakcja Francis Morris, William J. Brady, John Camm. Wyd. I polskie pod red. Jerzego Krzysztofa Wranicza. Tłumacze: Marcin Rosiak, Zbigniew Szafraniec. Wydawnictwo Medyczne Górnicki. Wrocław 2009,  S. 1-101;
 7. Jerzy Krzysztof Wranicz, Rafał Baranowski. Monitorowanie EKG metodą Holtera.  W książce: Wielka Interna. Kardiologia cz. I z elementami angiologii/ pod red. Piotra Pruszczyka, T. Hryniewskiego, J. Drożdza. Medical Tribune  Warszawa 2009r .  s. 91-102.
 8. Andrzej Bissinger, Artur Klimczak, Andrzej Lubiński. Elektroterapia w niewydolności serca. W książce: Przewlekła niewydolność serca/ pod red. prof. P. Podelec, dr E. A. Jankowska, prof. Ponikowski, prof. W.  Banasiak.  Medycyna Praktyczna 2009, s. 521-537.

 

Publikacje zagraniczne

 1. Fiol Miguel, Carrillo Andres, Cygankiewicz Iwona, Velasco J, Riera M, Bayés-Genis Antoni, Gómez A, Peral V, Bethencourt A, Goldwasser Diego, Molina F, Bayés de Luna Antoni. A new electrocardiographic algorithm to locate the occlusion in left anterior descending coronary artery. Clin Cardiol. 2009; 32 (11): E1-6.
 2. Vazquez Rafael, Bayes-Genis Antoni, Cygankiewicz Iwona, Pascual-Figal Domingo, Grigorian-Shamagian Lilian, Pavon Ricardo, Gonzalez-Juanatey Jose R, Cubero Jese M, Pastor Luis, Ordonez-Llanos Jordi, Cinca Juan, Bayes de Luna Antoni. The MUSIC Risk score: a simple method for predicting mortality in ambulatory patients with chronic heart failure. Eur Heart J. 2009; 30(9): 1088-1096.
 3. Cygankiewicz Iwona, Gillespie John, Zareba Wojciech, Brown Mary W, Goldenberg Ilan, Klein Helmut, McNitt Scott, Polonsky Slava, Andrews Mark, Dwyer Edward M, Hall W Jackson, Moss Arthur J; MADIT II Investigators. Predictors of long-term mortality in Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial II (MADIT II) patients with implantable cardioverter-defibrillators. Heart Rhythm. 2009;6(4):468-473.
 4. Cygankiewicz Iwona, Zareba Wojciech, Vazquez Rafael, Bayes-Genis Antoni, Pascual Domingo, Macaya Carlos, Almendral Juan, Fiol Miguel, Bardaji Alfredo, Gonzalez-Juanatey Jose R, Nieto Vicente, Valdes Marian, Cinca Juan, Bayes de Luna Antoni. Risk stratification of mortality in patients with heart failure and left ventricular ejection fraction >35%. Am J Cardiol. 2009; 103(7): 1003-1010.
 5. Martinez Juan Pablo, Cygankiewicz Iwona, Smith D, Bayes de Luna Antoni, Laguna Pablo, Sornmo Leif.  Risk stratification in congestive heart failure patients using a model-based approach to heart rate turbulence characterization. Computers in Cardiology 2009; 36: 337-340.
 6. Bożena  Urbanek, Jan  Ruta, K. Kudryński, Krzysztof Kaczmarek, Michał Chudzik, Piotr Ptaszyński, Jerzy Krzysztof Wranicz: The influence of bi- versus left ventricular pacing on frequency- domain measures of heart rate variability in patients with chronic heart failure – preliminary results. Clin Exp Med Lett  2009; 50 (1): 29-31.
 7. Lewek Joanna, Wranicz Jerzy Krzysztof, Guzik Przemyslaw, Chudzik Michal, Ruta Jan, Cygankiewicz Iwona: Clinical and electrocardiographic covariates of deceleration capacity in patients with ST-segment elevation myocardial infarction. Cardiol J. 2009; 16 (6): 528 -534.
 8. Zielińska Marzenna, Kaczmarek Krzysztof: Abciximab and left ventricular thrombus ormation in early period of acute myocardial infarction treated with successful primary stenting.  J Thromb Thrombolysis 2009; 27: 447-452.
 9. Szymon Bzoma, Włodzimierz Meissner, Tomasz Janiszewski, Magdalena Wybraniec, Magdalena Remisiewicz, Robert Krupa, Radosław Kozik, Krzysztof Kaczmarek, Anna Kleszcz, Piotr Minias, Radoslaw Włodarczyk, Krzysztof Lukoszek, Adam Wojciechowski: Fieldwork Results of Waders Research Stations Working in Poland in 2006-2008. Ring 2009: 31(1): 65-72.
 10. Piotr Minias, Krzysztof Kaczmarek, Anna Piasecka, Marika Kuncewicz: Large Roost of Lesser Kestrels in Southeastern Albania. J. Raptor Res. 2009; 43(2): 166-167.
 11. Klein Helmut, Cygankiewicz Iwona, Jons Christian, Buhtz Frank, Szymkiewicz S. The Wearable Cardioverter Defibrillator- Bridge to the Implantable Defibrillator.  Cardiac Electrophysiology Clinics. Sudden Cardiac Death. 2009, 1 (1):129-146. 
 12. Michał Chudzik, Joanna Gawłowska, Jerzy Krzysztof Wranicz. The new era of remote monitoring in patients with implantable cardioverter-defibrillators. Cardiology Journal 2009, Vol. 16, No. 3, pp. 276.278.  [ISSN 1897.5593].
 13. Gawłowska J, Wranicz JK. Norman J. “Jeff“ Holter (1914-1983). Cardiol J. 2009; 16 (4): 386-387.
 14. Anna Ledakowicz-Polak, Paweł Ptaszyński, Łukasz Polak, Marzenna Zielińska: Prinzmetal’s variant angina associated with severe heart rhythm disturbances and syncope: A therapeutic dilemma.  Cardiol. J. 2009 : Vol. 16, nr 3, s. 269-272.
 15. Valencia J.F., Vallverdu M., Schroeder R., Voss A., Cygankiewicz Iwona, Vázquez R., Bayés de Luna Antoni, Caminal P. (2009). Detrended Fluctuation Analysis of Heart Rate by Means of Symbol Series. 36th Annual International Conference of Computers in Cardiology, Park City, Utah, USA, vol. 36, pp. 405-408.
 16. Klein Helmut U, Meltendorf U, Reek S, Smid J, Kuss S, Cygankiewicz Iwona, Jons Christian, Szymkiewicz Steven, Buhtz F, Wollbrueck A, Zareba Wojciech, Moss Arthur. Bridging a Temporary High Risk of Sudden Arrhythmic Death. Experience with the Wearable Cardioverter Defibrillator (WCD).Pacing Clin Electrophysiol. 2009 Nov 2.

 

Doniesienia zjazdowe krajowe

 1. Krzysztof Kudryński, Paweł Strumiłło, Jan Ruta.  Parametric Time Series Modelling Methods in Biomedical Applications. II International Interdisciplinary Technical Conference  Of Young Scientists. InterTech 2009 Proceedings 20-22 May 2009, Poznań, Poland, 171-175.
 2. Kudryński Krzysztof , Strumiłło Paweł, Ruta Jan:  User- friendly software package for quantitative evaluation of HRV, TWA and HRT in ECGs. Electrocardiology 2009. Wydawnictwo: JAKS Publishing Company , I wydanie 2009, s: 131- 135. Red. Małgorzata Sobieszańska, współredaktor: Józef Jagielski, Peter W. Macfarlane. 36th International Congress on Electrocardiology:  Wrocław 24 – 27 June, 2009;
 3. Krzysztof Kudryński, Paweł Strumiłło, Jan Ruta. User-friendly software package for quantitative evaluation of HRV, TWA and HRT in ECGs. 36th International Congress on Electrocardiology. Final Program&Abstracts. 24-27 June, 2009, Wrocław, Poland.
 4. P.Ptaszyński, J.Ruta, K. Kaczmarek, R. Jaszewski, J.K.Wranicz. Influence of amiodarone therapy on P-wave signal-averaged electrocardiogram in patients with atrial fibrillation in early period after coronary surgery. 36th International Congress on Electrocardiology. Final Program&Abstracts. 24-27 June, 2009, Wrocław, Poland.
 5. Bożena Urbanek, Jan Ruta, Krzysztof Kudryński, Krzysztof Kaczmarek, Michał Chudzik, Paweł Ptaszyński, Jerzy Krzysztof Wranicz. The influence of Bi- versus Left Ventricular Pacing on Frequency – Domain Measures of Heart Rate Variability in Patients with Chronic Heart Failure. 13th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE 2009). June 4-6, 2009; Program &Abstracts, ISHNE 2009 Procedings, Yokohama, 4-6/6/2009  s. 74.
 6. Joanna Gawłowska, Przemysław Guzik, Jerzy Krzysztof Wranicz, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz. Deceleration Capacity – Clinical and Electrocardiographic Covariates in Patients with Acute Coronary Syndromes.  13th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE 2009).  June 4-6, 2009; Program &Abstracts, ISHNE 2009 Procedings, Yokohama, 4-6/6/2009  s. 107.
 7. Paweł  Ptaszyński, Krzysztof Kaczmarek, Jan Ruta, Ryszard Jaszewski, Jerzy K.Wranicz.
  The Risk of Atrial Fibrillation after Coronary Surgery in Patients with Heart Failure Treated with Beta-Blockers. 13th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE 2009). June 4-6, 2009; Program &Abstracts, ISHNE 2009 Procedings, Yokohama, 4-6/6/2009  s. 119.
 8. Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Artur Klimczak, Joanna Gawłowska, Marcin Rosiak, Andrzej Oszczygieł, Jerzy Krzysztof Wranicz. Whether the Heart Rate Stabilization is Superior to Harmful Effect of the VVI Right Ventricular Apex Pacing in Patients with Chronic Atrial Fibrillation. 13th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE 2009). June 4-6, 2009; Program &Abstracts, ISHNE 2009 Procedings, Yokohama, 4-6/6/2009  s. 179.
 9. Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Artur Klimczak, Marcin Rosiak, Joanna Gawłowska,  Jerzy Krzysztof Wranicz. Short-Term ECG Recordings for Heart Rate Assesment In Patients with Chronic Atrial Fibrillation. 13th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE 2009). June 4-6, 2009; Program&Abstracts, ISHNE 2009 Procedings, Yokohama, 4-6/6/2009  s. 179.
 10. Jerzy Krzysztof Wranicz, Michał Chudzik, Andrzej Oszczygieł, Marcin Rosiak, Artur Klimczak, Joanna Gawłowska, Aleksander Goch. Rate stabilization Pacing In Chronic Brady-Tachy AF. 13th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE 2009). June 4-6, 2009; Program &Abstracts, ISHNE 2009 Procedings, Yokohama, 4-6/6/2009  s. 190.
 11. Paweł Ptaszyński, Krzysztof Kaczmarek, Jan Ruta, Ryszard Jaszewski, Jerzy K.Wranicz: The Risk of Atrial Fibrillation after Coronary Surgery in Patients with Heart Failure Treated with Beta-Blockers.  European Journal of Heart Failure Supplements 2009

Scientific Programme Online. Heart Failure 2009, Nice-France, 30 May – 2 June 2009.

 

Rok 2010

Publikacje krajowe

 1. Krzysztof  Kaczmarek, Michał Poznański, Paweł Ptaszyński, Jerzy Krzysztof Wranicz, Jan Ruta: Ocena zmian wybranych markerów uszkodzenia mięśnia sercowego u pacjentów poddanych ablacji substratu arytmii prądem o częstości radiowej. Folia Medica Lodziensia 2010; 37, Nr 2: 217-226.
 2. Dr n. med. Michał Chudzik, dr n. med. Jan Ruta, dr n. med. Krzysztof Kaczmarek, lek. Joanna Lewek, dr hab. n. med Jerzy Krzysztof Wranicz: Nowoczesne metody elektroterapii w niewydolności serca. Część I. Bradykardia. Terapia 2010; 1 (234): 61-67.
 3. Dr n. med. Krzysztof Kaczmarek,  dr n. med. Jan Ruta, Dr n. med. Michał Chudzik, lek. Joanna Lewek, dr hab. n. med Jerzy Krzysztof Wranicz: Nowoczesne metody elektroterapii w niewydolności serca. Część II. Tachykardia. Terapia 2010; 1 (234): 68-72.
 4. „EKG – praktyczny przewodnik w niewydolności serca”. Zbigniew Szafraniec, Jerzy Krzysztof Wranicz. Terapia, styczeń 2010, Rok XVIII, NR 1 (234): 12-21.
 5. Krzysztof Kaczmarek, Artur Klimczak, Jan Ruta, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz: Rola wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów w przewlekłej zastoinowej niewydolności serca.  Kardiologia po dyplomie 2010 , tom 9, nr 1: 71 – 77.
 6. Zbigniew Szafraniec: Leczenie zaburzeń rytmu serca.  Gabinet Prywatny 2010, (198); 5-6: 17-32.
 7. Marcin Rosiak, Michał Dziuba, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Karol Bartczak, Jarosław Drożdż, Jerzy Krzysztof Wranicz: Czynniki ryzyka rozwoju migotania przedsionków, nie zawsze ciężkiej i nie zawsze izolowanej choroby serca. Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 5,:285 -291.
 8. Lewek Joanna: Trzydzieści lat terapii ICD. Walka z nagłym zgonem sercowym w Europie. W dobrym rytmie 2010 grudzień, suplement nr 3, str. 15-19.
 9. Artur Klimczak, Marcin Rosiak, Michał Chudzik: Profilaktyka nagłego zgonu sercowego –rola wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora.  Folia Medica Lodziensia 2010; 37, Nr 2: 227-242.
 10. Zbigniew Szafraniec, Jerzy Krzysztof Wranicz: Optymalizacja programowania  wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów dla zmniejszenia liczby wyładowań. Folia Medica Lodziensia 2010; 37, Nr 2: 243-258.
 11. Zbigniew Szafraniec, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz: Optymalizacja terapii resynchronizującej. Folia Medica Lodziensia 2010; 37, Nr 2: 259-270.
 12. Ewa Nowacka,  Artur Łagodziński, Michał Chudzik, Wojciech Gabryjelski, Karol Bartczak,  Jerzy Krzysztof Wranicz:  Co zmieniło się w leczeniu pacjentów 1 ze wskazaniami  do implantacji stymulatorów serca  w ciągu ostatnich 5 lat. Folia Medica Lodziensia 2010; 37, Nr 2: 269-292.
 13. Daria Kucińska, dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek:  Wysiłek fizyczny w niewydolności serca. TERAPIA. 2010; (234),73-77. 
 14. Krzysztof Kaczmarek, Paweł Ptaszyński, Sławomir Ceranka, Jan Ruta, Jerzy Krzysztof Wranicz: Przeskórna ablacja prądem o częstości radiowej u chorej z zespołem Wolfa-Parkinsona-White’a kierowana śródzabiegowym mechanicznym blokiem przewodzenia przez pęczek Kenta.  Polski Przegląd Kardiologiczny 2010; 12 (2) 169-171.
 15. Jerzy Krzysztof Wranicz, Zbigniew Szafraniec, Krzysztof Kaczmarek: Wszczepić AICD czy nie wszczepić– oto jest pytanie.  Current Opinion in Cardiology 2010, tom 10, 3: 30-33. 
 16. Postępowanie w powikłaniach sercowo-naczyniowych w raku piersi/ red. G. Opolski M. Krzakowski. Rekomendacje Krajowego Nadzoru Kardiologicznego i Onkologicznego dotyczące bezpieczeństwa kardiologicznego u chorych na raka piersi. M. Chudzik, I. Cygankiewicz, J.Lewek, K. Kaczmarek, J.K. Wranicz: Rozdział 9: “Zastosowanie radioterapii u chorych z implantowanym stymulatorem lub defibrylatorem serca – punkt widzenia kardiologa”. Oficyna Wydawnicza Medical Education, Warszawa 2010.  s. 185 -202.
 17. Polish Heart Journal – Kardiologia Polska – Zalecenia dot. stosowania rozpoznań elektrokardiograficznych. Dokument opracowany przez Grupę Roboczą powołaną przez Zarząd Sekcji Elektrokardiologgii Inwazyjnej i Telemedycyny PTK – wrzesień 2010 tom 68  supl. IV Grupa Robocza – R. Baranowski, K. Bieganowska, D. Kozłowski, Piotr. Kukla, M. Kurpesa, J. Lelakowski, M. Maciejewska, M. Kiszczak – Knecht,  R. Ochotny, M. Pierścińska, R.Piotrowicz, B. Średniawa, D. Wojciechowski, J. K. Wranicz.

 

Publikacje zagraniczne

 1. Ilan Goldenberg, John Gillespie, Arthur J. Moss, W. Jackson Hall, Helmut Klein, Scott McNitt, Mary W. Brown, Iwona Cygankiewicz, Wojciech Zareba and and the Executive Committee of the Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial II: Long-Term Benefit of Primary Prevention With an Implantable Cardioverter-Defibrillator: An Extended 8-Year Follow-Up Study of the Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial II.  Journal of the American Heart Association Circulation 2010;122;1265-1271; ISSN: 0009-7322.
 2. Martínez JP, Cygankiewicz I, Smith D, Bayés de Luna A, Laguna P, Sörnmo L.: Detection performance and risk stratification using a model-based shape index characterizing heart rate turbulence. Ann Biomed Eng. 2010 Oct;38(10):3173-84. Epub 2010 Jun 2.
 3. Juan Pablo Martinez, Iwona Cygankiewicz, Danny Smith, Antonio Bayes De Luna, Pablo Laguna, Leif Sornmo. Detection Performance and Risk Stratification Using a Model-Based Shape Index Characterizing Heart Rate Turbulence.  Annals of Biomedical Engineering, Vol. 38, No. 10, October 2010 (_ 2010) pp. 3173–3184.
 4. José F Valencia, Montserrat Vallverdú, Rico Schroeder, Iwona Cygankiewicz, Rafael Vázquez, Antonio Bayés de Luna, Alberto Porta, Andreas Voss, Pere Caminal. Heart Rate Variability Characterized by Refined Multiscale Entropy Applied to Cardiac Death in Ischemic Cardiomyopathy Patients. Computing in Cardiology 2010;37:65−68.
 5.  Andreas Voss, Rico Schroeder, Pere Caminal, Montserrat Vallverdu , Helena Brunel, Iwona Cygankiewicz, Rafael Vazquez, and Antoni Baye´s de Luna. Segmented Symbolic Dynamics for Risk Stratification in Patients with Ischemic Heart Failure.  Cardiovascular Engineering and Technology, Vol. 1, No. 4, December 2010 (_ 2010) pp. 290–298.
 6. Alicja Bortkiewicz, Elżbieta Gadzicka, Jadwiga Siedlecka, Agata Szyjkowska1, Piotr Viebig, Jerzy Krzysztof  Wranicz, Małgorzata Kurpesa, Michał  Dziuba, Ewa Trzos, Teresa Makowiec-DąbrowskaWork-related risk factors of myocardial infarction.  International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health.  2010 Oct 22:1-11. [Int J Occup Med Environ Health. 2010 Oct 22:1-11.- Epub ahead of print].
 7. Jerzy Krzysztof Wranicz, Marcin Rosiak: Testosterone levels: Key to survival after myocardial infarction? Cardiology Journal 2010 vol. 17, nr 3: s. 217-218.  ISSN 1897-5593.
 8. Rosiak Marcin, Dziuba Michał, Chudzik Michał, Cygankiewicz Iwona, Bartczak Karol, Drożdż Jarosław, Wranicz Jerzy Krzysztof .: Risk factors for atrial fibrillation: Not always severe heart disease, not always so ‚lonely’. Cardiol J. 2010;17 (5):437-42.
 9. Chudzik Michał, Piestrzeniewicz Katarzyna, Klimczak Atrur, Joanna Gawłowska, Andrzej Oszczygieł, Jerzy Krzysztof Wranicz, Karol Bartczak: Bifocal pacing in the right ventricule: An alternative to resynchronization when left ventricular access is not possible in end-stage heart failure patients. Cardiology  Journal  2010, 17, 1: 35-41. 
 10. Jan Ruta, Urszula Ruta: The relationship between age and body mass index and changes of blond pressure during voluntary apnoea in health subjects. Clin Exp Med Lett. 2010; 51 (1): s. 47-51.
 11. Chudzik Michał, Piestrzeniewicz Katarzyna, Klimczak Atrur, Joanna Gawłowska, Andrzej Oszczygieł, Jerzy Krzysztof Wranicz, Karol Bartczak: Bifocal pacing in the right ventricule: An alternative to resynchronization when left ventricular access is not possible in end-stage heart failure patients. Cardiology  Journal  2010, 17, 1: 35-41. 
 12. Klimczak Artur, Chudzik Michał, Zielińska Marzenna, Budzikowski Adam S, Lewek Joanna, Wranicz Jerzy Krzysztof: Optimization of atrio-ventricular delay In patients with dual-chamber pacemaker. International Journal of Cardiology 2010, 141: s. 222-226.
 13. Współbadacz: Jan Ruta. Autorzy: G. Steinbeck, D. Andersen, K. Seidl et al.: Defibrillator Implantation Early after Myocardial Infarction. The New England Journal of Medicine 2010, 361: 1427-1436.
 14. Piotr Minias, Krzysztof Kaczmarek, Tomasz Janiszewski: Creation and development of the subcolony in Cormorant. Phalacrocorax carbo sinensis at the Jeziorsko reservoir, Central Poland. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin; 2009, vol.2: 67-73

 

Doniesienia zjazdowe krajowe

 1. Iwona Cygankiewicz: Evaluation and management of patients at risk of sudden death in the “waiting” period. Ocena ryzyka i sposób postępowania w grupie chorych wysokiego ryzyka nagłego zgonu sercowego w okresie „oczekiwania” na decyzję o implantacji ICD. W dobrym rytmie  2010, Supl. 1 Heart Rhythm 2010.   WWW.wdobrym rytmie.pl    ISSN 1896-7892.

 

Doniesienia zjazdowe zagraniczne

 1. W. Zaręba, H.Klein,  I.Cygankiewicz , W. Jackson Hall, J. Goldberger, J. P. Dubert et al.: CRT-D Effectivenes by QRS duration and morphology in the madit – CRT patients. 
  Official Journal of the Heart Rhythm Society, vol. 7, Numer 5, maj 2010. Str. 24-25;  tab. 1.     ISSN 1547-5271.  www.heartrhythmjournal. Com
  31th Annual Scientific Sessions of the Heart Rhythm Society, Heart Rhythm 2010, 12-15 maja 2010 Denver Colorado, USA
 2. P. G. Platonov,   I. Cygankiewicz, F. Holmqvist, A.Bayes-Genis, R.l Vazquez, et al: Lower atrial fibrillatory rate is associated with worse outcome in patients with mild to moderate heart failure.
  Official Journal of the Heart Rhythm Society, vol. 7, Numer 5, maj 2010. Str. 136;      ISSN 1547-5271.  www.heartrhythmjournal. Com
  31th Annual Scientific Sessions of the Heart Rhythm Society, Heart Rhythm 2010, 12-15 maja 2010 Denver Colorado, USA
 3. P. Ptaszynski, J. Ruta, K. Kaczmarek, K. Chizynski, J.K. Wranicz, G. Oremek: Medical University, Lodz, Poland; 2Goethe University of Frankfurt, Frankfurt am Main, Germany : Plasma B-type natriuretic peptide levels and the risk of atrial fibrillation in patients with acute ST-elevation myocardial infarction.  European Heart Journal 2010;Vol.31(Abstract Supplement):711;    Sztokholm Szwecja: 28-31.08.2010  – European Society of Cardiology / ESC Congress 2010.
 4. Paweł Ptaszyński, Krzysztof Kaczmarek, Jan Ruta, Jerzy Krzysztof  Wranicz: Metoprolol versus ivabradine in patients with inappropriate sinus tachycardia. Congress of American Heart Association. 2010r.

 

Rok 2011

Publikacje krajowe

 1. Bożena Urbanek, Jan Ruta, Krzysztof Kudryński, Iwona Cygankiewicz, Paweł Ptaszyński, Krzysztof Kaczmarek. Joanna Lewek, Jerzy Krzysztof Wranicz:  Wpływ etiologii dysfunkcji lewej komory na parametry zmienności rytmu serca w krótkoczasowej analizie częstotliwości u chorych kwalifikowanych do terapii resynchronizującej.  Polski Przegląd Kardiologiczny 2011; 13 (1): s. 5-9.
 2. Monika Różycka –Kosmalska, Jarosław Drożdż: Leki beta-adrenolityczne w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Terapia 2011; Nr 3; z.2 (254): s. 12-18.
 3. Artur Klimczak, Marcin Rosiak: Leki antyrytmiczne. Terapia 2011: Nr 3; z.2 (254): s. 19-23.
 4. Joanna Lewek, Paweł Lewek, Jerzy Krzysztof Wranicz: Leki złożone w kardiologii. Terapia 2011: Nr 3; z.2 (254): s. 37-40.
 5. Zbigniew Szafraniec, Marcin Rosiak:  Azotany: Terapia 2011: Nr 3; z.2 (254): s.45-50
 6. Daria Bałczewska, Marcin Rosiak: Miejsce fibratów w terapii zaburzeń lipidowych. Terapia 2011: Nr 3; z.2 (254): s.59-63.
 7. Iwona Cygankiewicz: Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia u sportowców. Kardiologia po dyplomie. 2011; 1: s. 33-39.
 8. Joanna Lewek, Paweł Lewek, Jerzy Krzysztof Wranicz: Automatyczny zewnętrzny defibrylator a nagły zgon sercowy. Terapia 2011; 12: 96-99.
 9. Joanna Lewek, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz:  Zastosowanie telemedycyny u pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi . Ogólnopolski Przegląd Medyczny Technika –Technologia, 2011; 9-10: 18-22.
 10. Paweł Lewek, Joanna Lewek, Przemysław Kardas: Leki generyczne w chorobach układu sercowo-naczyniowego.  Family Medicine & Primary Care Review 2011; 13:2: 328-331.
 11. Grzegorz Opolski, Maciej Krzakowski, Sebastian Szmit,  Joanna Banach, Michał Chudzik,Iwona Cygankiewicz, Jarosław Drożdż, Krzysztof J. Filipiak, Marcin Grabowski, Krzysztof Kaczmarek, Janusz Kochman, Joanna Lewek, Marek Maciejewski, Zbigniew Miśkiewicz, Anna Niwińska, Tadeusz Pieńkowski, Katarzyna Piestrzeniewicz, Władysław Sinkiewicz, Jerzy K. Wranicz, Krystyna Zawilska: Rekomendacje Krajowego Zespołu Nadzoru Kardiologicznego i Onkologicznego dotyczące bezpieczeństwa kardiologicznego u chorych na raka piersi. Zapobieganie i postępowanie w powikłaniach sercowo−naczyniowych w raku piersi Grupa Robocza Konsultantów Krajowych w Dziedzinie Kardiologii i Onkologii Klinicznej ds. opracowania rekomendacji postępowania kardiologicznego u chorych na raka piersi.  Kardiologia Polska  2011; 69, 5: 520–530.   ISSN 0022–9032
 12. Kutarski A; Zespołu Ekspertów Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii. Opolskiego G, Chudzik M, Mitkowski P, Przybylski A. Postępowanie w przypadku pacjentów z elektrodami z rodziny Sprint-Fidelis — wytyczne Zespołu Ekspertów Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii. Kardiol. Pol. 2011;69(9):995-6.
 13. Kaczmarek Krzysztof,  Ptaszyński Paweł, Wranicz Jerzy Krzysztof , Jan Ruta :  Nietypowa arytmia związana z wszczepialnym kardiowerterem-defibrylatorem. Polski Przegląd Kardiologiczny 2011; 13 (2): 125-128.
 14. Krzysztof Kaczmarek, Paweł Ptaszyński, Sławomir Ceranka, Jan Ruta, Jerzy K. Wranicz. Wiele postaci jednego częstoskurczu – częstoskurcz nawrotny w łączu przedsionkowo-komorowym.  Polski Przegląd Kardiologiczny 2011;13: 196-199.
 15. Zbigniew Szafraniec, Jan Krekora: Rozpoznawanie, kwalifikacja i etiologia przewlekłej niewydolności serca. Terapia niewydolności serca pod redakcją  Jarosława Drożdża. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2011: s. 103- 111 .
 16. Monika Różycka –Kosmalska, Jarosław Drożdż: Zastosowanie leków  beta-adrenolitycznych w terapii chorobach układu sercowo-naczyniowego. przewlekłej niewydolności serca. Terapia niewydolności serca pod redakcją  Jarosława Drożdża. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2011: s. 150-158.
 17.    Monika Różycka –Kosmalska, Jan Krekora: Leki moczopędne w terapii niewydolności serca. Terapia niewydolności serca pod redakcją  Jarosława Drożdża. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2011: s.159 – 168 .
 18. Łukasz Wojtysiak, Paweł Ptaszyński: Leki antyarytmiczne u chorych z niewydolnością serca. Terapia niewydolności serca pod redakcją  Jarosława Drożdża. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2011: s 175 – 181 .
 19. Zbigniew Szafraniec, Jan Krekora:  Azotany. Terapia niewydolności serca pod redakcją  Jarosława Drożdża. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2011: s 203 – 206.
 20. Daria Bałczewska, Małgorzata Lelonek: Główne założenia rehabilitacji kardiologicznej u osób z niewydolnością serca.  Terapia niewydolności serca pod redakcją  Jarosława Drożdża. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2011: s 255 – 262.
 21. Zbigniew Szafraniec, Jerzy Krzysztof Wranicz: Podstawy oceny elektrokardiologicznej w niewydolności serca. Terapia niewydolności serca pod redakcją  Jarosława Drożdża. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2011: s. 317- 331 .
 22. Joanna Lewek, Iwona Cygankiewicz: Rola monitorowania holterowskiego w niewydolności serca. Terapia niewydolności serca pod redakcją  Jarosława Drożdża. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2011: s. 332-342  .
 23. Rosiak Marcin, Zrobek Janusz. Migotanie przedsionków  u chorych z niewydolnością serca. Terapia niewydolności serca pod redakcją  Jarosława Drożdża. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2011, s: 343-349.
 24. Janusz Kawiński, Sławomir Ceranka, Joanna Lewek : Kiedy wykonać kardiowersję elektryczną? Terapia niewydolności serca pod redakcją  Jarosława Drożdża. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2011: s. 350 -362    .
 25. Michał Chudzik, Bożena Urbanek: Kiedy implantować stymulator serca? Terapia niewydolności serca pod redakcją  Jarosława Drożdża. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2011: s. 363-368 .
 26. Krzysztof Kaczmarek, Jan Ruta: Kiedy Implantować kardiowerter-defibrylator? Terapia niewydolności serca pod redakcją  Jarosława Drożdża. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2011: s.369-374.
 27. Artur Klimczak, Michał Chudzik: Kiedy Implantować stymulator resynchronizujący? Terapia niewydolności serca pod redakcją  Jarosława Drożdża. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2011: s.375 -379 .
 28. Krzysztof Kaczmarek:  Kiedy Implantować kardiowerter-defibrylator resynchronizujący? Terapia niewydolności serca pod redakcją  Jarosława Drożdża. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2011: s.380 -381  .
 29. Jan Ruta, Paweł Ptaszyński: Kiedy przeprowadzić ablację zaburzeń rytmu? Terapia niewydolności serca pod redakcją  Jarosława Drożdża. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2011: s. 382-388.
 30. Bożena Urbanek, Michał Chudzik: Kiedy wykorzystywać funkcje monitorujące implantowanych układów? Terapia niewydolności serca pod redakcją  Jarosława Drożdża. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2011: S. 389 -394.
 31. Sławomir Ceranka, Janusz Kawiński: Elektroterapia w stanach terminalnych. Terapia niewydolności serca pod redakcją  Jarosława Drożdża. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2011: s. 395 -399   .
 32. Paweł Ptaszyński, Iwona Cygankiewicz: Przegląd aktualnych badań klinicznych w elektroterapii. Terapia niewydolności serca pod redakcją  Jarosława Drożdża. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2011: s. 400 –  402 .
 33. Zbigniew Szafraniec, Jan Ruta, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz. Perspektywy postępu elektrokardiologii w niewydolności serca. Terapia niewydolności serca pod redakcją  Jarosława Drożdża. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2011: s. 403-410.
 34. Artur Klimczak, Daria Bałczewska: Słownik pojęć związanych z elektroterapią. Terapia niewydolności serca pod redakcją  Jarosława Drożdża. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2011: s. 411- 414.

 

Komentarz redakcyjny

 1. Iwona Cygankiewicz:  Hiperglikemia a załamek P. Kardiologia Polska 2011; 69, 6: 572. ISSN 0022–9032
 2. Paweł Ptaszyński: Analiza alternansu załamka T — nadzieje i porażki. Kardiologia Polska 2011; 69, 6: 586.     ISSN 0022–9032

 

Publikacje zagraniczne

 1.  I. Cygankiewicz, W. Zareba: Heart rate variability and heart rate turbulence. Electrophysiological Disordes of the heart/ pod red. Sanjeev Saksena, A. John Camm.  s. 919.
 2. W. Zareba, I. Cygankiewicz, A.Bayes de Luna: Q-T Interval, QT Dynamicity and Q-T Variabiity. Electrophysiological Disordes of the heart/ pod red. Sanjeev Saksena, A. John Camm.  s. 945.
 3. I. Cygankiewicz, W. Zareba: Risk stratification for sudden cardiac death. Electrophysiological Disordes of the heart/ pod red. Sanjeev Saksena, A. John Camm.  s. 997.
 4. Iwona Cygankiewicz ,  Wojciech Zareba: Long QT Syndrome and Other Channelopathies. S.  345;  Sports Cardiology Essentials. Pod red.: Christine E. Lawless, MD, MBA. Wydawnictwo: Springer Science+Business Media, LLC 2011;  www.springer.com
 5.  Clinical Arrhythmology pod red. Antoni Bayes de Luna. Wydawnictwo Wiley-Black Well. 2011 . Diego Goldwasser, Xavuer Vinolas, Miqel Fiol, Iwona Cygankiewicz, Javier Garcia Niebla, Andres Perez Piera, Pedro Iturralde, Ramon Oter, Antoni Bayes Genis, Ramon Brugada, Wojciech Zareba. Rozdział: Wojciech Zareba, Iwona Cygankiewicz: The QT Interval. S. 834-862. Pod red. Peter W. Macfarlane (Editor), Adriaan van Oosterom (Editor), Olle Pahlm (Editor), Paul Kligfield (Editor), Michiel Janse (Editor), John Camm (Editor).  Książka: Comprehensive Electrocardiology (Springer Reference) [Hardcover]. Publication Date: November 5, 2010 | ISBN-10: 1848820453 | ISBN-13: 978-1848820456 | Edition: 2nd ed.
 6. Krzysztof Kudryński, Paweł Strumiłło, Jan Ruta: Computer Software tool heart rate variability (HRV), T-wave alternant (TWA) and heart  rate turbulence (HRT) analysis from ECGs. Med. Sci Monit 2011; 17 (9): MT 63-71.
 7.  Małgorzata Poręba, Stefan Karczmarewicz, Bartłomiej Szwarc. Małgorzata Sobieszczańska, Jerzy Krzysztof Wranicz: Complicated Holter trading with an incidence of inappropriate mode switch due to sensing abnormalities in a patient with dual-chamber pacemaker. Cardiology Journal 2011, 18; 1: 94-96.
 8. Gastelurrutia  (P) Paloma, Pascual-Figal  Domingo, Vazquez Rafael, Cygankiewicz Iwona, Shamagian Lillian Grigorian, Puig  Teresa, Ferrero A, Cinca Juan, Bayes de Luna Antoni, Bayes-Genis Antoni. Obesity paradox and risk of sudden death in heart failure results from the MUerte Subita en Insuficiencia cardiaca (MUSIC) study. American Heart Journal  2011 Jan;161(1):158-64.
 9. Zareba Wojciech, Klein Helmut, Cygankiewicz Iwona, Hall W Jackson, McNitt Scott, Brown Mary, Cannom David, Daubert James P, Eldar Michael, Gold Michael R, Goldberger Jeffrey J, Goldenberg Ilan, Lichstein Edgar, Pitschner Heinz, Rashtian Mayer, Solomon Scott, Viskin Sami, Wang Paul, Moss Arthur J; MADIT-CRT Investigators. Effectiveness of Cardiac Resynchronization Therapy by QRS Morphology in the Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial-Cardiac Resynchronization Therapy (MADIT-CRT). Circulation. 2011 Mar 15;123(10): 1061-72.
 10. Monasterio Violeta, Laguna Pablo, Cygankiewicz Iwona, Martinez Juan Pablo. Average T-wave Alternans Activity in Ambulatory ECGs. Computing in Cardiology 2011;38:621−624. 
 11. Piotr Minias,  Krzyszof Kaczmarek, Tomasz Janiszewski, Zbigniew Wojciechowski. Spatial variation in clutch size and egg size within a colony of whiskered terns (chlidonias hybrida).The Wilson Journal of Ornithology 123(3):486–491, 2011.
 12.  Zbigniew Szafraniec, Małgorzata Lelonek.  Acute pericarditis in the era of the invasive strategy in acute coronary syndromes – a case report. ClinExp Med Lett 2011; 52(3): 133-137.

 

Streszczenia zjazdowe:

 1. Cygankiewicz I, Zareba W, McNitt S, de Luna AB. Prognostic Significance of PD2i in Heart Failure Patients. Cleve Clin J Med. 2011 Aug;78 Suppl 1:S91.
 2. Paweł Ptaszynski, Krzysztof Kaczmarek, Jan Ruta, Jerzy. K. Wranicz: Ivabradine in the treatment of inappropritate sinus tachycardia in patients after successful radiofrequency catheter ablation of av node slow pathway. Heart  Rhythm 2011, May 4-7 2011, San Francisco, USA. Heart Rhythm 2011; 8: 24 (supplement)
 3. B. Urbanek, J. Ruta, K. Kudryński, K. Kaczmarek, M. Chudzik, P. Ptaszyński, J.K Wranicz. The influence of bi- versus left ventricular pacing on frequency-domain measures of heart rate variability in patients with chronic  heart failure. EHRA 2011, 26-29.06.2011, Madryt, Hiszpania. Europace Journal 2011; 13: P1073 (supplement)
 4. Joanna Lewek, Michał Chudzik, Artur Klimczak, Bożena Urbanek, Jerzy Krzysztof Wranicz: Powikłania po zabiegach elektroterapii – podsumowanie doświadczeń własnych Kliniki Elektrokardiologii UM w Łodzi w 2010 roku.  Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, supl. B s. 17.     XXII Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK Białystok 2011r.  31.05-306. 2011.  POLSTIM
 5. Artur Klimczak , Michał Chudzik, Marzenna Zielińska, Joanna Lewek,  Bożena Urbanek, Jerzy Krzysztof Wranicz: Wpływ optymalizacji czasu opóźnienia przedsionkowo-komorowego ba wybrane parametry hemodynamiczne u pacjentów po implantacji symulatora dwujamowego z powodu bloku przedsionkowo komorowego.  Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, supl. B s. 22.     XXII Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK Białystok 2011r.  31.05-306. 2011. POLSTIM
 6. Bożena Urbanek, Jan Ruta, Krzysztof Kaczmarek, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz. Ocena parametrów hemodynamicznych u pacjentów z terapią resynchronizującą zależnie od etiologii niewydolności serca. Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6 supl B:23.
 7. Monika Kosmalska-Różycka, Marcin Kosmalski, Krzysztof Chiżyński, Józef Drzewoski: Wielkość hiperglikemii w  momencie przyjęcia do szpitala a rokowanie u pacjentów  z  NSTE- ACs  w trakcie  1 2-miesięcznej obserwacji. Diabetologia Praktyczna. XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Kraków 19-21 maja 2011 r.    WWW.dp.viamedica.pl

 

Rok 2012

Publikacje krajowe

 1. Vademecum pod redakcją:  Jerzego Krzysztofa Wranicza, Krzysztofa Kaczmarka, Wojciecha Gaszyńskiego pt: „ Zautomatyzowana defibrylacja zewnętrzna (AED)”  – Górnicki Wydawnicwo Medyczne 2012, s. 1-63. 
 2. Artur Klimczak, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz: Rola implantowanego kardiowertera-defibrylatora w leczeniu pacjentów z niewydolności serca.  Polski  Przegląd Kardiologiczny 2012, 14 (1): 45-54.

 

Komentarz

 1. Jerzy K. Wranicz, Paweł Ptaszyński: Zespół wczesnej repolaryzacji — wciąż wiele pytań. Kardiologia Polska 2012; 70, 3: 420–163.

 

Publikacje zagraniczne

 1. Monasterio V, Laguna P, Cygankiewicz I, Vázquez R, Bayés-Genís A, Bayés de Luna A, Martínez JP. Average T-wave alternans activity in ambulatory ECG records predicts sudden cardiac death in patients with chronic heart failure. Heart Rhythm. Volume: 9, Issue: 3, March, 2012, pp. 383-389.
 2. Monasterio V, Laguna P, Cygankiewicz I, Vázquez R, Bayés-Genís A, Luna AB, Martínez JP. Average T-wave alternans activity in ambulatory electrocardiogram records: Commentary on the relationship with T-wave amplitude and T-wave alternans regionality. Heart Rhythm Volume: 9, Issue: 3, March, 2012, pp. e2-e3.
 3. S. Dubner, A. Auricchio, JS Steinberg, P. Vardas, P. Stone, J. Brugada, R. Piotrowicz, DL Hayes, P. Kirchhof,10, G. Breithardt, W. Zareba, C. Schuger, MK. Aktas, M. Chudzik, S. Mittal, and N. Varma, ISHNE/EHRA expert consensus on remote monitoring of cardiovascular implantable electronic devices (CIEDs) Europace 2012 Feb; 14(2): 278-93.

 

 


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory