Pracownicy

Kierownik Kliniki:  prof. dr hab. med. Jerzy Krzysztof Wranicz

Z-ca kierownika Kliniki:  prof. dr hab. med.  Iwona Cygankiewicz

Lekarze:
Dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński
Dr n. med. Janusz Kawiński
Dr n. med. Krzysztof Kaczmarek
Dr n. med. Jan Ruta
Dr n. med. Sławomir Ceranka
Dr n. med. Marcin Rosiak
Dr Aleksander Strzelecki
Dr n. med. Monika Różycka-Kosmalska
Dr n. med. Piotr Jakubowski
Dr n. med. Artur Klimczak
Dr n. med.  Zbigniew  Szafraniec
Dr n. med.  Jacek Gruda
Dr n. med. Daria Bałczewska
Dr n. med. Elżbieta Cieplucha
Lek. Adam Pagórek
Lek. Irmina Urbanek – rezydent
Lek. Michał Kałowski – rezydent
Lek.Anna Kawińska Hamala – rezudent
Lek. Agnieszka Stasiak Maszke – rezydent
Lek. Aleksandra Kryca – rezydent
Lek. Katarzyna Matyjas
Lek. Michał Całus – rezydent


Nauczyciele akademiccy:
Prof. dr hab. med. Jerzy Krzysztof Wranicz

Prof. dr hab. med.  Iwona Cygankiewicz
Dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński – adiunkt
Dr n. med. Jan Ruta – st. wykładowca
Dr n. med. Krzysztof Kaczmarek – adiunkt
Dr n. med. Monika Różycka-Kosmalska
Dr n. med. inż. Aneta Salamon


Pracownicy ds. nauki i dydaktyki :
Dr n. med. mgr inż. Bożena Urbanek
Mgr Izabela Poddębska

 

Sekretarka Kliniki:
Agnieszka Augustyńska

 

Pozostali pracownicy (etat szpitalny):
Dorota Sekuta  – Technik EKG

 

Pielęgniarka oddziałowa:
Dr n med. Kinga Spławska

 

Pracownia Implantacji Stymulatorów i Defibrylatorów Serca

Pracownia Elektrofizjologii
koordynator bloku zabiegowego – dr Krzysztof Kaczmarek
pielęgniarka koordynująca – Monika Kępa-Wolińska

 


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory