Osiągnięcia i działalność

Rok 2012

22.03.2012- SKN Kliniki Elektrokardiologii w trakcie jubileuszu 10-lecia Uniwersytetu Medycznego otrzymało Jubileuszową Statuetkę za „aktywność wyróżniającą się na tle studenckiej społeczności”

 Organizacja Kursów i Warsztatów:
-14.01.2012 Warsztaty EKG dla studentów UM w Łodzi
– 21.04.2012 II Warsztaty EKG dla studentów UM w Łodzi i pielęgniarek Kliniki Elektrokardiologii

Prezentacje wygłoszone w trakcie Konferencji:

14- 15.04.2012-Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Ginekologicznych- Katowice

Ewa Nowacka1, Dawid Lisiecki2, Magdalena Litwińska, Michał Chudzik3, Wojciech Kazimierak4 „Wrodzone wady serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze i kardiomiopatia w świetle Wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) dotyczących postępowania w chorobach sercowo- naczyniowych (CVD) u kobiet w ciąży (2011r).”

1SKN Kliniki Elektrokardiologii Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2SKN przy I Katedrze Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
3Klinika Elektrokardiologii Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
4Klinika Patologii Ciąży I Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

29.05-01.06.2012 w Kołobrzegu XXIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 2012:

Ewa Nowacka, Michał Chudzik, Bożena Urbanek, Beata Mańkowska, Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz (Łódź) „Terapia resynchronizująca serce (CRT-P) vs terapia resynchronizująca serce z funkcją kardiowertera- defibrylatora (CRT-D)- porównanie śmiertelności rocznej pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca.”

Anna Alenowicz, Michał Chudzik, Beata Mańkowska, Jerzy Krzysztof Wranicz (Łódź) „Analiza rocznej oceny przeżycia pacjentów po implantacji ICD”

 

Rok 2011

Prezentacje wygłoszone w trakcie Konferencji:

12-14.01.2011 w Szczyrku– Artur Łagodziński „Wpływ pływania na serce”

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Juvenes pro medicina” Łódź 2011:
I Nagroda:
 Kawińska Anna
, Kawiński Andrzej, Mielczarek Maciej: „Ocena zaburzeń psychologicznych, w tym depresji oraz jakości życia u chorych po implantacji wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora serca (ICD)”
III Nagroda:
Artur Łagodziński i Ewa Nowacka “Home Monitoring- as a method of modern medical care of the patient with ICD”

-Ewa Nowacka i Artur Łagodziński „Wstępna ocena realizacji programu „Nie pozwólmy choremu umrzeć po raz drugi”

-Artur Łagodziński i Ewa Nowacka Optymalne programowanie ICD z funkcją telemonitoringu jako metoda unikania nieadekwatnych wyładowań”

 

31.05-3.06.2011 w Białymstoku- XXII Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 2011:

-Ewa Nowacka i Artur Łagodziński „Czy w 2009r leczyliśmy zgodnie z obowiązującymi standardami ESC pacjentów kwalifikowanych do zabiegu elektrostymulacji”

-Artur łagodziński i Ewa Nowacka “Home Monitoring- as a method of modern medical care of the patient with ICD”

-Ewa Nowacka i Artur Łagodziński „Wstępna ocena realizacji programu „Nie pozwólmy choremu umrzeć po raz drugi”

-Artur łagodziński i Ewa Nowacka Optymalne programowanie ICD z funkcją telemonitoringu jako metoda unikania nieadekwatnych wyładowań”

 

Studenci SKN Kliniki Elektrokardiologii byli członkami Komitetu Organizacyjnego Konferencji:
– 12-14.01.2011 w Szczyrku – III Sympozjum Elektrokardiologii Sportowej
– 17-19.03.2011 w Łochowie- Podstawy programowania i implantacji stymulatorów (V)
– 23-26.03.2011 w Kościelisku- XVII Konferencja Szkoleniowa XIII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology

Organizacja Kursów i Warsztatów:
– Kurs EKG w trakcie Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Juvenes pro medicina” Łódź 2011

Rok 2010

9.06.2010- Nagroda Główna na I Łódzkim Festiwalu Kół Naukowych zorganizowanym przez Gazetę Wyborczą

Publikacja pracy w Folia Medica Lodziensia:

Ewa Nowacka, Artur Łagodziński, Michał Chudzik, Wojciech Gabryjelski, Karol Bartczak, Jerzy Krzysztof Wranicz. „Co zmieniło się w leczeniu pacjentów ze wskazaniami do implantacji stymulatorów serca w ciągu ostatnich 5 lat.”

 

Prezentacje wygłoszone w trakcie Konferencji:

 

18-20.11.2010 w Mierzęcinie– Artur Łagodziński, dr n. med. Michałem Chudzikiem: Dostęp żylny uzyskiwany przez nakłucie żyły pachowej/podobojczykowej”

 

Naukowo-Szkoleniowej „Juvenes pro medicina” Łódź 2010:

– Artur Łagodziński i Ewa Nowacka – „Nowe wytyczne dotyczące stymulacji serca
i resynchronizacji wg Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.”

– Anna Kawińska: „Wartość urządzeń wszczepialnych w ocenie zaburzeń rytmu
i przewodzenia.”

– Michał Poznański  „Ocena wielkości uszkodzenia mięśnia sercowego u pacjentów poddanych ablacji prądem o częstotliwości radiowej w zależności od parametrów aplikacji.

 

Studenci SKN Kliniki Elektrokardiologii byli członkami Komitetu Organizacyjnego Konferencji:

 – 20-24.04.2010 w Rytro – POLSTIM
– 18-20.11.2010 w Mierzęcinie – Podstawy implantacji stymulatorów
– 9-11.12.2010 w Michałowicach – Nagła Śmierć Sercowa i leczenie za pomocą ICD  


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory