O nas


Studenckie Koło Naukowe Kliniki Elektrokardiologii Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  zostało założone 19.03.2010r.

Opieki nad SKN podjął się Pan dr n. med. Michał Chudzik, Przewodniczącą została Ewa Nowacka, Zastępcą – Artur Łagodziński. 

Celem Studenckiego Koła Naukowego Kliniki Elektrokardiologii jest rozwijanie zainteresowań jego członków związanych z diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca, nowoczesną elektroterapią serca oraz oceną zagrożenia pacjentów nagłym zgonem sercowym.

W ramach Koła organizowane są comiesięczne spotkania, na których poznajemy patofizjologię zaburzeń automatyzmu i przewodzenia serca, odpowiadające im zapisy EKG (w tym ciekawe przypadki) oraz metody leczenia (farmakologiczne oraz inwazyjne).

Członkowie Koła przygotowują i wygłaszają swoje prace i prezentacje na spotkaniach Koła a także czynnie uczestniczą w pracy klinicznej i naukowej Kliniki Elektrokardiologii.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na spotkania SKN Kliniki Elektrokardiologii.

Ewa Nowacka
Przewodnicząca SKN Kliniki Elektrokardiologii 
Michał Chudzik
Opiekun SKN Kliniki Elektrokardiologii

 

 


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory