O nas

 

Studenckie Koło Naukowe Kliniki Elektrokardiologii Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  zostało założone 19.03.2010r. Opieki nad SKN podjął się Pan dr n. med. Michał Chudzik.

Celem Studenckiego Koła Naukowego Kliniki Elektrokardiologii jest rozwijanie zainteresowań jego członków związanych z diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca, nowoczesną elektroterapią serca oraz oceną zagrożenia pacjentów nagłym zgonem sercowym.

W ramach koła organizowane są comiesięczne spotkania, na których poznajemy patofizjologię zaburzeń automatyzmu i przewodzenia serca, odpowiadające im zapisy EKG (w tym ciekawe przypadki) oraz metody leczenia (farmakologiczne oraz inwazyjne).

Członkowie Koła przygotowują i wygłaszają swoje prace i prezentacje na spotkaniach Koła a także czynnie uczestniczą w pracy klinicznej i naukowej Kliniki Elektrokardiologii.

Studenckie Koło Naukowe Kliniki Elektrokardiologii UM w Łodzi

Marta Rek, Kamil Paszowski
Przewodniczący SKN Kliniki Elektrokardiologii
dr med. Michał Chudzik
Opiekun SKN Kliniki Elektrokardiologii
dr hab. med. prof. nadzw. Jerzy Krzysztof Wranicz
Kierownik Kliniki Elektrokardiologii


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory