Konferencje

Klinika Elektrokardiologii prowadzi szeroko zakrojoną działalność szkoleniowo-dydaktyczną. Jest  organizatorem wielu konferencji, sympozjów naukowo-szkoleniowych oraz kursów z zakresie programowania stymulatorów i Kardiowerterów/Defibrylatorów Serca na różnym poziomie zaawansowania.  Pracownicy Kliniki uczestniczą również w Komitetach Naukowych ogólnopolskich konferencji.

W roku 2012 Klinika Elektrokardiologii podjęła się organizacji cyklu Warsztatów EKG przeznaczonych dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz zespołu pielęgniarskiego Kliniki.

 

Konferencje zorganizowane przez Klinikę Elektrokardiologii  w  2008 r.:

 1. Międzynarodowa Konferencja Wspólna International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology i Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sesja Cardiology Journal: Elektrokardiografia w niewydolności serca 08.03.2008, Kościelisko
 2. Podstawy programowania stymulatorów . Kurs dla mniej i średnio- zaawansowanych -Dn.  12-14.03.2008, Sterdyń. Konferencja pod patronatem Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 3. Trzecie Sympozjum Zimowe- Nagły Zgon Sercowy –  Kliniczne i techniczne aspekty zapobiegania nagłej śmierci sercowej. 11-12 grudnia 2008r. Jadwisin k. Warszawy. Konferencja pod patronatem Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 4. III Zimowe Mistrzostwa Polski w Programowaniu Stymulatorów Serca – Kurs dla Zaawansowanych 9-10 stycznia 2008. Konferencja pod patronatem Sekcji Rytmu serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 

Konferencje zorganizowane przez Klinikę Elektrokardiologii  w  2009r.:

 1. I  Kongres  Elektrokardiologii  Sportowej- IV Zimowe Mistrzostwa Polski w Programowaniu Stymulatorów i Kardiowerterów/Defibrylatorów Serca – Kurs dla Zaawansowanych. 01.2009,  „META” SZCZYRK
  Komitet Naukowy:  dr Chudzik, dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz
 2. Sympozjum: Podstawy programowania stymulatorów. Kwiecień 2009, Sterdyń,
  Organizator Główny – Dr n. med. Michał Chudzik;  Komitet Naukowy:  dr Chudzik, dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz
 3. Czwarte Sympozjum Zimowe. Nagły Zgon Sercowy. Kliniczne i techniczne aspekty zapobiegania nagłej śmierci sercowej. Jadwisin k. Warszawy (gmina Serock), Pałac Radziwiłów, 10-11 grudnia 2009
  Organizator Główny – Dr n. med. Michał Chudzik ;  Kierownictwo Naukowe Konferencji – Dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz, dr hab. n. med. Iwona Cygankiewicz, dr n. med. Michał Chudzik

 

Konferencje zorganizowane Klinikę Elektrokardiologii  w  2010 r.:

 1. II Sympozjum  Elektrokardiologii Sportowej 13-15.01.2010 , Wisła
  Organizator Główny – Dr n. med. Michał Chudzik
 2. Podstawy programowania i implantacji stymulatorów (V) (również dla osób prowadzących tylko kontrole stymulatorów). Kurs dla mniej i średnio- zaawansowanych – 24-26.03.2010, Sterdyń
  Organizator Główny – Dr n. med. Michał Chudzik
 3. VII Wiosenne Koszalińskie Warsztaty Resynchronizacyjne „Dylematy i problemy rozbudowy układów”  7- 9 kwietnia 2010 – Koszalin / Mielno
  Organizator Główny – Dr n. med. Michał Chudzik
 4. III Koszalińskie Warsztaty Ablacyjne- 13-15 października 2010- Koszalin/Mielno
  Współorganizator – dr med. Michał Chudzik
 5. XXI Konferencji Sekcji Rytmu Serca PTK   POLSTIM – 21-24 kwietnia 2010, Rytro k. Starego Sącza
  Organizator Główny – Dr n. med. Michał Chudzik
 6. Powikłania elektroterapii serca. Kurs dla zaawansowanych i średnio-zaawansowanych. 7-9 października 2010, Zamek RYN
  Organizator Główny – Dr n. med. Michał Chudzik /Klinika Elektrokardiologii UM
 7. Podstawy implantacji stymulatorów. Kurs dla mniej i średnio- zaawansowanych-18-20 listopada 2010- Mierzęcin
  Organizator Główny – Dr n. med. Michał Chudzik /Klinika Elektrokardiologii UM
 8. Nagły Zgon Sercowy – Kliniczne i techniczne aspekty zapobiegania nagłej śmierci sercowej . Piąte Sympozjum Zimowe . 9-11 grudnia 2010, Michałowice k. Warszawy
  Organizator Główny – Dr n. med. Michał Chudzik

 

Konferencje zorganizowane przez Klinikę Elektrokardiologii  w  2011 r.:

 1.  XVII Konferencja Szkoleniowa i XIII Konferencja Wspólna Międzynarodowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny i International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology i Spotkań współtowarzyszących „Second ISHNE Young Investigator Meeting” oraz „Second ISHNE Workshop – Cardiology Meets Physics and Mathematics” – Kościelisko 23-26.03.2011 r. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr hab.n.med. Iwona Cygankiewicz
 2. Program szkoleń dot. programowania, działania  i kontroli stymulatorów serca
  1.02. 2011 r.  godz.  15.00 – 18.00 – ICD –  Zasada Działania I Programowanie Kurs Podstawowy – Biotronik 
  2.02.2011 r.  godz.  15.00 – 18.00 – Szkolenie PODSTAWOWE – St. Jude
  3.02.2011  r.  godz. 9.00 – 17.00  – Szkolenie ADVANCE STJ
  4.02.2011 r.  godz.  14.30 – 19.30 – CRT-D  Kurs Zaawansowany – Biotronik
  8.02.2011 r. godz. 14:30 – 19:30 – PM –  Zasada Działania I Programowanie Kurs Podstawowy              
  11.02.2011 r.  godz.  13.00 – 18.00  – EVIA – Nowoczesna Stymulacja Serca. Zasady Programowania I Kontroli Stymulatorów Serca – Biotronik
 3. III Sympozjum Elektrokardiologii Sportowej – 12-14.01.2011r.  w Szczyrku

 

 


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory