Fundacja Rozwoju Elektrokardiologii im. dr. S. Sterlinga KARDIORYTM

kardiorytm-logo

Zarząd

Jak nas wspierać

Kontakt

 

img1 Fundacja Rozwoju Elektrokardiologii im. dr. Seweryna Sterlinga została założona 7 października 2010 roku. Swoją nazwę Fundacja przyjęła od nazwiska dr. Seweryna Leopolda Sterlinga – popularyzatora higieny społecznej, oświaty sanitarnej i działacza społecznego. Dr Seweryn Sterling był twórcą łódzkiej szkoły ftyzjatrycznej, ukierunkowanej na profilaktykę gruźlicy. Opracował powszechnie przyjęty podział kliniczny gruźlicy płuc, uwzględniający zarówno obraz anatomopatologiczny, jak i dynamikę procesu chorobowego (1913–1926). W roku 1898 roku Seweryn Sterling został dyrektorem szpitala im. Poznańskich, w którym otworzono pierwszy w Królestwie Polskim oddział do walki z gruźlicą. Dwa lata po zakończeniu II Wojny Światowej w gmachu szpitala im. Poznańskich działały dwie Kliniki: II Klinika Chirurgiczna oraz Klinika Chorób Wewnętrznych. Po utworzeniu Akademii Medycznej szpital zmienił nazwę na Państwowy Szpital Kliniczny Nr 3. im. dr. Seweryna Sterlinga. Obecnie szpital nosi nazwę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów – Regionalne Centrum Chorób Serca im. dr. Seweryna Sterlinga.

 

Cele działania:

 1. Wspieranie rozwoju nowoczesnej diagnostyki,  terapii  zaburzeń przewodzenia i rytmu serca oraz elektrokardiologii inwazyjnej i  nieinwazyjnej
 2. Wspieranie edukacji  z zakresu elektrokardiologii wśród lekarzy, personelu medycznego, pacjentów, osób związanych z medycyną
 3. Zwiększenie dostępności i skuteczności leczenia inwazyjnego i nieinwazyjnego zaburzeń rytmu serca
 4. Wprowadzanie nowoczesnych technik leczenia zaburzeń przewodzenia i rytmu serca
 5. Ocena jakości życia pacjentów i efektów leczenia elektrokardiologią inwazyjną 
 6. Promowanie zdrowego trybu życia wśród pacjentów z zaburzeniami przewodzenia i rytmu serca
 7. Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych
 8. Obniżenie śmiertelności z powodu nagłego zgonu sercowego.

 

Cele statutowe Fundacji realizowane są poprzez:

 1. Organizowanie szkoleń, warsztatów tematycznych i konferencji dla kadry medycznej w zakresie elektrokardiologii w Polsce
 2. Organizowanie szkoleń, warsztatów tematycznych i konferencje dla kadry medycznej w zakresie elektrokardiologii za granicą
 3. Realizowanie programów zdrowotnych wspierających profilaktykę zaburzeń rytmu serca
 4. Prowadzenie badań naukowych w zakresie elektrokardiologii
 5. Aktywne promowanie nowoczesnej diagnostyki i metod leczenia zaburzeń przewodzenia i rytmu serca
 6. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla realizacji statutowych celów Fundacji.

 

 


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory